Gumba

Ngweṋa, Tshibode, Phengwini na Khuhu zwo wana gumba. Ndi gumba ḽazwo naa? ‘Gumba ḽashu,’ hu amba mme na baba nga u ḓihudza mafhedziseloni. Wanani uri ndi gumba ḽa nnyi.

ISBN: 978-1-77632-463-7

BISAC: JUV013000, JUV002000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified