Ho bina nnete: Pale ya Miriam Makeba

Mehleng ya kgalekgale, toropong e kgolo ya Johannesburg, ho ile ha tswalwa ngwana wa ngwanana. Lesea leo e ne e le nna. Mme o ile a nthea Zenzile Miriam Makeba.

ISBN: 978-1-928377-82-5

BISAC: JUV014000, JUV074000, JUV051000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified