Sindiwe-le-ditshikanokana

ISBN: 978-1-928365-51-8

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified

Go kile ga bo go le mosetsana a bidiwa Sindiwe Magona. O ne a na le mpho e e kgethegileng ya go bolela dikgang. Fa go le bosigo, mmemogolo wa ga Sindiwe o ne a tlotlela Sindiwe ka bodimo le diganka, diphologolo tsa naga, le ditshedinyana tsa naga. Sindiwe o ne a rata nako eno thata.Bona ka fa a golang ka gone le go ya moseja ga mawatle go ya go fetola lefatshe ka dikgang tsa gagwe.

See all available languages

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified