Sindiwe-le-ditshikanokana

Go kile ga bo go le mosetsana a bidiwa Sindiwe Magona. O ne a na le mpho e e kgethegileng ya go bolela dikgang. Fa go le bosigo, mmemogolo wa ga Sindiwe o ne a tlotlela Sindiwe ka bodimo le diganka, diphologolo tsa naga, le ditshedinyana tsa naga. Sindiwe o ne a rata nako eno thata.Bona ka fa a golang ka gone le go ya moseja ga mawatle go ya go fetola lefatshe ka dikgang tsa gagwe.

ISBN: 978-1-928365-51-8

BISAC: JUV014000, JUV009000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified