Toro ya Graça

Graça o ne a tla hlahela motsaneng o mong mane Mozambique. Naha eo e ne e fumanehile mme setjhaba sa teng se ne se eso ka se ipusa. Bana ba ne ba se na dikolo tse lokileng mme ba bangata ba ne ba sa tsebe ho bala. Mme wa Graça o ne a lakatsa ho fa bana ba hae menyetla e molemo. Empa ntle ho thuto, ho ne ho se tshepo hohang…

ISBN: 978-1-928377-87-0

BISAC: JUV039000, JUV009000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified