Mmoho re na le matla: Pale ya Albertina Sisulu

Ka tsatsi le leng mariheng a batang, batho ba bangata motseng ba ne ba kula. Marama a Mme Monikazi a ne a tjhesa. Mofufutso o ne o rotha mmeleng wa hae. O ne a batla ho bea jwang bo batang sefahlehong sa hae ho iphodisa. Ka tlasa kobo ya hae o ne a ena le mpa mme o ne a ntse a binela lesea le ka hara yona, “Tiya matla, nnana. Mariha a se a tla fela. Eba sebete, nnana. Mmoho re na le matla!”

ISBN: 978-1-928377-06-1

BISAC: JUV014000, JUV074000

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified