Sinamandla uma sindawonye: Indaba ka-Albertina Sisulu

ISBN: 978-1-928377-05-4

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified

Ngobunye ubusika obunolaka babebaningi abantu abagulayo ezweni. Zazivutha bhe izihlathi zikamama uMonikazi. Kwehla umjuluko emzimbeni wakhe. Wayefuna ukubeka utshani obubanda njengeqhwa ebusweni bakhe ukuze abupholise. Ngaphansi kwengubo yakhe yokulala wayebambe isisu sakhe eculela ingane engaphakathi kwakhe, “Qina, mntwana. Abubude ubusika. Yiba nesibindi, mntwana. Sinamandla uma sindawonye!”

See all available languages

Created at
Book Dash 3: Cape Town, August 2014 

Book Dash 3: Cape Town, August 2014

Find out more 

Sign up to receive notifications whenever we release new books

Get notified